بندر گلمانخانه از مهمترین بنادر دریاچه ارومیه و در کنار روستایی به نام گلمانخانه واقع در ۲۰ کیلومتری شهر ارومیه است. این بندر در تابستان سال جاری برای اولین بار بطور کامل خشک شد.

خبرگزاری تسنیم

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}