آلساندرو شیمیچ بوسنیایی به عکاسی به عنوان یک سرگرمی نگاه میکند. او دوسال پیش که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود شروع به عکاسی از شهرهای مختلف در آمریکا کرد و مجموعه جالبی از ۲۵ عکس را منتشر کرده است. 

بسیاری از عکس‌های او پانوراماست٬ آلساندرو می گوید: "عکس‌های پانوراما فضای بزرگتری برای دیدن واقعیات به انسان می دهد."

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}