نخست وزیر هند پیشرو کمپینی شد برای ایجاد تغییری در جامعه مردسالار هند تا جایگاهِ زنان در جامعه ارائه تقویت کرده باشد . او از مردان  و زنان خواسته است تا عکس‌های خود با دخترانشان را منتشر کنند٬ به فاصله کوتاهی بعد از صحبت‌های نخست وزیر هند٬ سیل سلفی های پدرانِ هندی با دخترانشان بر روی شبکه های اجتمایی‌ قرار گرفته است .

در پاسخ به حرکت نخست وزیر هند مردان زیادی در هند (و دیگر نقاط جهان) روز یک شنبه سیلی از عکسهای سلفیِ خود با دخترانشان را بر روی شبکه های اجتمایی‌ گذشتند. این مردان با استفاده از هشتگ #SelfieWithDaughter به تلاش برای احقاق حقوق دخترانشان پرداختند. 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}