اگر اهل سفر و تعطیلات هستید حتما سری به چند هتل در این لیست بزنید. این لیست٬‌بیست هتل شگفت انگیز جهان را به انتخاب توریست‌ها در سرتاسر جهان جمع آوری کرده است که بنا به سلیقه خود میتوانید انتخاب‌های متعددی داشته باشید٬ در اتاقی زیر آب استراحت کنید یا درون غار باشید و حتی در اتاقی شیشه‌ای در میان برف شب را به صبح برسانید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}