همجنسگرایان ایرانی امسال هم مانند سال گذشته در رژه سالانه همجنسگرایان استانبول ترکیه حضور داشتند. مراسم رژه امسال به خاطر همزمانی با روزهای ماه رمضان با حساسیت بیشتری برگزار شد. حضور چشمگیر پلیس استانبول و نیروهای لباس شخصی فضای کاملا امنیتی بر خیابان استقلال استانبول حاکم کرده بود. شرکت کنندگان در این رژه در واکنش به رویکرد پلیس، شعارهایی علیه اردوغان سر دادند، این شعارها با واکنش تند پلیس مواجه شد و با گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی و ماشین آب پاش به سراغ شرکت کنندگان در این رژه رفتند.

برخورد پلیس ترکیه به ویژه نیروهای لباس شخصی با خبرنگاران نیز بسیار خشن بود.
در این رژه، برخی همجنسگرایان ایرانی که اغلب از پناهجویان ساکن ترکیه بودند، حضور داشتند. یک همجنسگرای ایرانی به ایران وایر گفت علاوه بر پناهجویان، برخی از ایران برای حضور در این مراسم به استانبول سفر کرده بودند. 

او که نخستین بار به این مراسم آمده بود، تجربه اش را متفاوت توصیف کرد ولی گفت که در ترکیه هم همجنسگرا هراسی به اندازه کافی رنج آور است و او دشواری های زیادی را تجربه کرده است. 

در حال حاضر، ده ها همجنسگرای ایرانی در ترکیه به عنوان پناهجو زندگی می کنند. سال گذشته آنها در قالب یک گروه سازماندهی شده در این رژه شرکت کرده بودند. 

رژه امسال استانبول به سبب تدابیر امنیتی شدید و برخورد گسترده پلیس، زودتر از حد معمول خاتمه یافت.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}