پاکسازی طبیعت آبشار مارگون توسط گروهی از مردم امروز صبح انجام شد. 

خبرگزاری مهر

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}