آیین یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه در آوریل 1915 ، پنج شنبه همزمان با دیگر کشورهایی که ارامنه در آن ساکن هستند در کلیسای سرکیس مقدس تهران برگزار شد.

خبرگزاری مهر٬ تسنیم٬ ایسنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}