بسیاری از ایرانیان مجله شارلی ابدو را پس از حمله تروریستی صبح ۷ِ ژانویه شناخته‌اند اما این مجله پیش از این کاريكاتور دو رهبر ايران محمدرضا پهلوی و روح الله خمینی را كار كرده بود.

 وبسایت محمد مصدق مجموعه‌ای از کارتون‌هایی که در طول حیات شارلی ابدو در مورد ایران منتشر شده است را جمع آوری و منتشر کرده است.

 

تاریخ انتشار: ۱۸ اکتبر ۱۹۷۱ 

توضیح کارتون: شاه احمق‌ها :خیلی خوبه که آمدی. ( به مناسبت جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در ایران ) 

کارتونیست: ژرژ ولنسکی Georges Wolinski  کارتونیست ۸۰ ساله که در طی حمله به مجله شارلی ابدو در ۷ ژانویه کشته شد. 

 

تاریخ انتشار: ۶ ژانویه ۱۹۷۵ 

توضیح کارتون: شاه ایران٬ جانی حرامزاده: اگر شارلی ابدو بسته نشود ارتباط تجاری ایران را با فرانسه لغو می‌کنیم 

کارتونیست: ژرژ ولنسکی Georges Wolinski  کارتونیست ۸۰ ساله که در طی حمله به مجله شارلی ابدو در ۷ ژانویه کشته شد. 

 

تاریخ انتشار: ۲۱ نوامبر ۱۹۷۹

توضیح کارتون: یبوست ایران٬ شاه لوله نفت را بسته است

کارتونیست: Jean-Marc Reiser ٬ کارتونیست فرانسوی که در سال ۱۹۸۳ در ۴۲ سالگی درگذشت. 

 

تاریخ انتشار: ۵ دسامبر ۱۹۷۹

توضیح کارتون: شاه در حال کاشت درخت: "بیست سال دیگر گیلاس می روید"

کارتونیست: کابو Jean Cabut کارتونیست فرانسوی که در طی حمله به مجله شارلی ابدو در ۷ ژانویه کشته شد. 

 

تاریخ انتشار: ۱۹ دسامبر ۱۹۷۹

توضیح کارتون: بابانوئل در حالیکه آیت الله خمینی را در کیسه هدیه‌هایش حمل می‌کند٬ آیت الله خمینی میگوید: برای شاه هدیه دارم.

کارتونیست: Jean-Marc Reiser ٬ کارتونیست فرانسوی که در سال ۱۹۸۳ در ۴۲ سالگی درگذشت. 

 

تاریخ انتشار: ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۰

توضیح کارتون:  آیا باید تماشاگر باقی بمانیم؟ یک مرد فرانسوی درحال دیدن اخبار مربوط به جنگ ایران و عراق: بله٬ بله.

کارتونیست: Jean-Marc Reiser ٬ کارتونیست فرانسوی که در سال ۱۹۸۳ در ۴۲ سالگی درگذشت. 

تاریخ انتشار: ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹

توضیح کارتون: آیت الله خمینی: گر من باعث جنگ جهانی شدم٬ ریشم را میزنم. 

کارتونیست: Jean-Marc Reiser ٬ کارتونیست فرانسوی که در سال ۱۹۸۳ در ۴۲ سالگی درگذشت. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}