پنجاه و دو تصویر از زنانی که تاریخ را برای همیشه تغییر دادند. این زنان با اقتدار، شهامت و پایبندی به ارزش‌های انسانی‌٬ فارق از خاستگاه‌های اجتمایی‌ تاریخ را برای همیشه طوری دیگر رقم زدند.

برای دیدن تمام عکس‌ها می توانید به این لینک سر بزنید.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}