پس از گذشت ۷۰ سال از پرتاب موشکی که به پایانِ جنگِ جهانی‌ِ دوم و شکست نازی‌ها منجر شد، این تصاویر٬ صحنه‌هایی از ۷۰ سالِ پیش در زمان جنگِ جهانی‌ را با تصاویری از همان محل در حال حاضر ادغام کرده و تصاویری بسیار حیرت آور خلق کرده اند.

در پس این تصاویر٬ حماسه‌ای به تصویر کشیده شده که شجاعت و تلاش سالیانِ قبل برای آرامشِ امروز را نشان میدهد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}