آسمان تهران از شدت طوفان ریزگردها تیره و تار شد.

عکس‌ها از شهروندان تهران

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}