صبح یکشنبه درب شمالی ساختمان پلاسکو به روی کسبه و مالکان سرقفلی‌های پاساژ پلاسکو باز شد تا به داخل ساختمان بروند و اجناس و اسناد خود را از داخل مغازه‌هایی که آسیب ندیده بردارند.

عکس‌ها از مهر و ایسنا 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}