عکس

روحانی: انتخابات در ایران آزاد، سالم و دموکراتیک است‎

۱۹ اسفند ۱۳۹۵
مانا نیستانی
گزارش

ابراز تردید خامنه‌ای در مورد درستی آمارهای دولت از بهبود وضع اقتصادی...

۱۹ اسفند ۱۳۹۵
خواندن در ۲ دقیقه
ابراز تردید خامنه‌ای در مورد درستی آمارهای دولت از بهبود وضع اقتصادی مردم