بعد از تمام شدن جنگ  مردم به خرمشهر ویران بازگشتند. مردمی که زندگی شان در آتش جنگ سوخت و خاکستر شد بی ادعا و صبور شهر را از نو زنده کردند با امید به آبادی و رونق دوباره شهر و بندرگاهش. این گزارش تصویری خرمشهر را 35 سال پس از آزادی نشان می دهد.

عکسها از خبرگزاری ایسنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}