منطقه جرگلان در خراسان شمالی یکی از مهمترین مناطق پرورش اسب در ایران میباشد و هر سال چندین بار مسابقات اسب دوانی و جشنواره اسب اصیل ترکمن در آن برگزار میشود . اسب به عنوان یک گنجینه مهم برای هر خانواده و شخص محسوب میشود و پرورش، عشق و حفاظت از آن نسل به نسل در میان ترکمن های جرگلان ادامه پیدا میکند 

عکس ها از خبرگزاری ایرنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}