عکس

خامنه‌ای: ما دیکتاتوری را دیدیم، جوانان ندیدند‎

۱۳ مرداد ۱۳۹۶
مانا نیستانی
استان‌وایر

نیش زنبور و کمبود امکانات پزشکی بلای جان دختر 19 ساله شد

۱۳ مرداد ۱۳۹۶
خواندن در ۱ دقیقه
نیش زنبور و کمبود امکانات پزشکی بلای جان دختر 19 ساله شد