زندگی عشایر سیستان در حاشیه دریاچه هامون  با خشکی این دریاچه دچار مشکلات متعددی شده است .این عشایر سهم عمده ای در پرورش دام و تولید شیر و گوشت در منطقه سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان دارند. آنها در فاصله 40 کیلومتری از شهرستان زابل و در شهرستان هامون زندگی می کنند.

عکسها از خبرگزاری ایرنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}