27 شهریور ماه نورپردازی برج آزادی با هدف رساندن پیام صلح ایرانیان به همه جهانیان انجام شد. مدیر عامل برج آزادی  درباره اجرای نورپردازی در برج آزادی گفته است: صلح پیام اصلی این سمفونی است. وی در  ادامه هدف از اجرای این برنامه را «رساندن پیام صلح به گوش همه جهانیان » دانست و  گفت در طول تاریخ تاکنون ایران هیچگاه آغاز کننده هیچ جنگی نبوده است.

عکسها از خبرگزاری ایلنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}