توضیح: فرمانده سپاه: دفاع از مرزهای کشور وظیفه ما نیست. وظیفه اصلی ما دفاع از انقلاب است

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}