در دومین شب پس از زلزله ای که یکشنبه شب در استانهای غربی ایران رخ داد بخش زیادی از مردم کرمانشاه ناچار شدند شب را در خیابانها به صبح برسانند. اغلب آسیب دیدگان و بازماندگان زلزله از شیوه کمک رسانی و امداد گله مند بوده و بر این باورند نهادهای مسئول سرعت عمل و توان مدیریتی کافی برای این مهم را ندارند.

عکسها از خبرگزاری ایلنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}