گزارش

مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام بطور موقت در ایران

۱۰ دی ۱۳۹۶
ایران وایر
خواندن در ۲ دقیقه
مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام  بطور موقت در ایران