متین معززی قهرمان اسکیت سرعت زنان ایران در حال دوچرخه سواری بود که یک موتورسوار، با لگد او را پرت کرد. او دومین زن دوچرخه‌سواری  است  که ظرف دوهفته اخیر مورد حمله موتورسواران قرار می‌گیرد

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}