«همان‌گونه که در تصاویر مشاهده می‌کنید، هم‌اکنون ساختمان پلاسکو فروریخت.»
ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول در حدود ساعت ۸ صبح ۳۰ دی ماه سال ۹۵ آتش گرفت، حدودا سه ساعت سوخت و بعد ناگهان فرو ریخت. ساختمان پلاسکو ۵۰ سال روی پا ایستاده بود اما عدم رعایت نکات ایمنی، طی چند ثانیه آن را به تلی از آوار بدل کرد.
۱۶ آتش نشان که به مبارزه با آتش برخاسته بودند اما در این راه جانشان را از دست دادند.
عکس‌‌ها محمد محسنی‌فر، خبرگزاری مهر

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}