مجموعه عکس آخرین روز یا The last day مجموعه ای از تصاویر آخرین روز از حضور کسانی است که از ایران مهاجرت کرده اند؛ لحظه ای که هرآنچه می توانسته اند را در چند چمدان جا داده اند و تصمیم گرفته اند برای مدتی معلوم یا نامعلوم بروند.

عكاس: بهنام صديقی

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}