حضور کودکان در راهپیمایی های ۲۲ بهمن طی سالهای گذشته مسئله تازه ای نیست اما استفاده ابزاری از کودکان که هیچ درکی از شعارهای خشونت آمیز و آرزوی مرگ بر این و آن ندارند موضوع مهمی است. در آلبوم تصویری زیر بخشی از تلاش برای اثرگذاری منفی بر اذهان کودکان نمایش داده شده است.

عکسها از خبرگزاری های ایرنا و ایسنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}