«خوسف» یکی از کهن ترین شهرهای خراسان جنوبی است که بافت های قدیمی با آثار تاریخی از ویژگی های شاخص آن محسوب می شود و به لحاظ موقعیت طبیعی و واقع شدن بر روی هسته مقاوم از زمین لرزه در امان مانده است. مساجد، آب انبارها، مدرسه، قلعه، خانه های علوی و مالکی و آرامگاه ابن حسام از جمله بناهای ارزشمند و تاریخی در شهر خوسف هستند.
عکسهای امین رحمانی در خبرگزاری ایرنا را در ادامه ببینید

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}