بازیکنان تیم ملی، آخرین تمرین قبل از دیدار با مراکش را برگزار کردند. شادابی، در صورت و حرکات بازیکنان تیم ملی موج می زند. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}