«کارون» که روزگاری پر آب ترین رود قابل کشتی‌رانی ایران بود، حالا چهره‌ی دیگری به خود گرفته است. انتقال آب، سدسازی‌های بیش از اندازه، عدم مدیریت آب، عدم استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و ورود فاضلاب‌های کارخانه‌ها و شهری موجب شده است که منابع آب آن از دست برود و این روزها کارون تنها به سرعت رو به خشک شدن می‌رود. به گونه‌ای که شاید در سال های آینده از خود بپرسیم کارون کجا رفت ؟ به گفته یکی از نمایندگان خوزستان، " تاکنون هیچ گونه برنامه مدون، مستمر و تأثیرگذاری برای خارج شدن آن ارائه نشده است و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود غیراساسی و به صورت مقطعی است.
عکسهای مهناز دژبان را که پیشتر در ایسنا منتشر شده‌اند را در ادامه ببینید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}