عکس

زنگ خطر برای ایران زمین: «کارون»

۳۰ تیر ۱۳۹۷
ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
از ۲۳ نقطه ۱۷۰ لوله فاضلاب به رودخانه کارون تخلیه می‌شود. آلودگی‌هایی که بعضا از فعالیت‌های صنعتی که در حاشیه کارون وجود دارد مستقیما به کارون می ریزند.
از ۲۳ نقطه ۱۷۰ لوله فاضلاب به رودخانه کارون تخلیه می‌شود. آلودگی‌هایی که بعضا از فعالیت‌های صنعتی که در حاشیه کارون وجود دارد مستقیما به کارون می ریزند.
زیبا سازی بسیاری از قسمت های ساحلی کارون به کلی فراموشی سپرده شده است و همچنین با کم شدن آب رود کارون، نیزارها فرصتی برای رشد پیدا کرده اند.
زیبا سازی بسیاری از قسمت های ساحلی کارون به کلی فراموشی سپرده شده است و همچنین با کم شدن آب رود کارون، نیزارها فرصتی برای رشد پیدا کرده اند.
با کم شدن آب در برخی نقاط کارون جزیره‌های کوچک و بزرگ بوجود آمده است. کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود‌های کشور بود.
با کم شدن آب در برخی نقاط کارون جزیره‌های کوچک و بزرگ بوجود آمده است. کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود‌های کشور بود.
سطح آب کارون به دلیل انتقال آب و عدم مدیریت آب کاهش چشم گیری داشته بطوری که جزیره‌های کوچک و بزرگ در آن بوجود آمده است.
سطح آب کارون به دلیل انتقال آب و عدم مدیریت آب کاهش چشم گیری داشته بطوری که جزیره‌های کوچک و بزرگ در آن بوجود آمده است.
قایق‌رانی یکی از تفریحات و منبع درآمد مردم اهواز است که با خشک شدن کارون در خطر نابودی است
قایق‌رانی یکی از تفریحات و منبع درآمد مردم اهواز است که با خشک شدن کارون در خطر نابودی است
از ۲۳ نقطه ۱۷۰ لوله فاضلاب به رودخانه کارون تخلیه می‌شود. آلودگی‌هایی که بعضا از فعالیت‌های صنعتی که در حاشیه کارون وجود دارد مستقیما به کارون می ریزند.
از ۲۳ نقطه ۱۷۰ لوله فاضلاب به رودخانه کارون تخلیه می‌شود. آلودگی‌هایی که بعضا از فعالیت‌های صنعتی که در حاشیه کارون وجود دارد مستقیما به کارون می ریزند.
کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود های قابل کشتی رانی کشور بوده است که اخیرا درسطح آن خشکی های زیادی بوجود آمده است.
کارون روزگاری یکی از پر آب ترین رود های قابل کشتی رانی کشور بوده است که اخیرا درسطح آن خشکی های زیادی بوجود آمده است.
ماهیگیری یکی از تفریحات و راه‌های کسب درامد برخی اهوازی ها است که به علت کم آبی رونق خود را از داده است.
ماهیگیری یکی از تفریحات و راه‌های کسب درامد برخی اهوازی ها است که به علت کم آبی رونق خود را از داده است.
رودخانه‌ کارون که روزگاری جریان حیاتی خوزستان بوده است اکنون آب این رود در پایین‌ترین سطح خود در چندین سال اخیر قرار دارد.
رودخانه‌ کارون که روزگاری جریان حیاتی خوزستان بوده است اکنون آب این رود در پایین‌ترین سطح خود در چندین سال اخیر قرار دارد.
رودخانه‌ کارون که روزگاری جریان حیاتی خوزستان بوده است اکنون آب این رود در پایین‌ترین سطح خود در چندین سال اخیر قرار دارد.
رودخانه‌ کارون که روزگاری جریان حیاتی خوزستان بوده است اکنون آب این رود در پایین‌ترین سطح خود در چندین سال اخیر قرار دارد.
به دلیل کاهش سطح آب کارون علاوه بر خشکی کامل رودخانه در برخی نقاط، باعث به وجود آمدن جزیره‌های کوچک و بزرگ شده است.
به دلیل کاهش سطح آب کارون علاوه بر خشکی کامل رودخانه در برخی نقاط، باعث به وجود آمدن جزیره‌های کوچک و بزرگ شده است.
جزیره های کوچک و بزرگ بیرون زده از آب چهره ی این رود را که زمانی پر آب ترین رود کشور بوده را تغییر داده است .
جزیره های کوچک و بزرگ بیرون زده از آب چهره ی این رود را که زمانی پر آب ترین رود کشور بوده را تغییر داده است .

«کارون» که روزگاری پر آب ترین رود قابل کشتی‌رانی ایران بود، حالا چهره‌ی دیگری به خود گرفته است. انتقال آب، سدسازی‌های بیش از اندازه، عدم مدیریت آب، عدم استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و ورود فاضلاب‌های کارخانه‌ها و شهری موجب شده است که منابع آب آن از دست برود و این روزها کارون تنها به سرعت رو به خشک شدن می‌رود. به گونه‌ای که شاید در سال های آینده از خود بپرسیم کارون کجا رفت ؟ به گفته یکی از نمایندگان خوزستان، " تاکنون هیچ گونه برنامه مدون، مستمر و تأثیرگذاری برای خارج شدن آن ارائه نشده است و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود غیراساسی و به صورت مقطعی است.
عکسهای مهناز دژبان را که پیشتر در ایسنا منتشر شده‌اند را در ادامه ببینید.

ثبت نظر

بلاگ

طبق قوانین ایران قاچاق کودکان و نوجوانان به خارج از کشور چه...

۳۰ تیر ۱۳۹۷
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۳ دقیقه
زنگ خطر برای ایران زمین: «کارون»