شهریور ۱۳۵۹ جنگ میان دو کشور ایران و عراق آغاز شد. این جنگ، طولانی‌ترین نبرد کلاسیک در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی قرن پس از جنگ ویتنام است که در آن بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامی دو کشور کشته شدند.حدود ۱۶ هزار نفر از مردم غیر نظامی در ایران، قربانی حملات موشکی و بمب باران منازل مسکونی شدند. اولین موشک را کشور عراق به شهرستان دزفول در خوزستان شلیک کرد. دزفول طی ۸ سال جنگ، ۱۷۲ بار توسط انواع موشک‌ها مورد حملات هواپیماهای عراقی قرار گرفت. ۷۱۱ نفر در این حمله ها کشته شدند که از این تعداد کشته‏ حدود ۲۴۰ نفر کودک بودند. جنگ ایران و عراق سرانجام پس از ۲۸۸۷ روز در مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت. تصویر کودکانی که در این جنگ در دزفول جان خود را از دست دادند توسط شایان حاجی نجف گرفته و در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}