عکس

نیمه لخت

۲۷ مهر ۱۳۹۷
توکا نیستانی
نیمه لخت

در واکنش به اظهارات محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، درباره حضور زنان در استادیوم برای تماشای فوتبال که گفته بود:گفت: "وقتی خانمی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه‌عریان مواجه می شود، گناه اتفاق می‌افتد."

ثبت نظر

استان‌وایر

ضرب و شتم آرش صادقی در بیمارستان امام‌خمینی

۲۷ مهر ۱۳۹۷
خواندن در ۲ دقیقه
ضرب و شتم آرش صادقی در بیمارستان امام‌خمینی