امروز کی‌روش مصاحبه نکرد، به کسی نتاخت و قربانی تازه‌ای نگرفت. تیم ملی در آرامش تمرین کرد، بازیکنان سیمای شادابی داشتند و به نظر می‌رسد دور از جنجال‌های سرمربی‌شان، برای بازی با عمان آماده می‌شوند. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}