در پی بارندگی‌های اخیر در ایران، آب زاینده رود به شهر اصفهان رسید و مردم اصفهان با شور ونشاط شاهد جاری شدن آب کنار پل های تاریخی بودند.

عکس‌ها از خبرگزاری ایلنا

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}