محمود صادقی نماینده تهران گفته است که در جلسه کمیسیون مجلس به رحمان فضلی وزیر کشور درباره قانون بکارگیری سلاح در ناآرامی‌ها تذکر داده و از او پرسیده: «چرا به سر شلیک شده؟» وزیر کشور هم جواب داده «خب شلیک به پا هم انجام شده بود»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}