وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف سرکوب امریکایی‌های رنج دیده و محدودیت رسانه‌ها شد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}