عکس

حال خوب دریاچه ارومیه

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران وایر

موجودی آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۸) تا اواسط خردادماه به پنج میلیارد و ۱۹ میلیون متر مکعب رسیده است.دولت مدعی است که نشان تلاش‌هایش برای احیای این دریاچه که زمانی در معرض خشک شدن بود به ثمر نشسته است. البته بسیاری از فعالان محیط‌زیست به این موضوع خوش‌بین نیستند و این افزایش حجم آب را موقتی می‌دانند. عکس‌های طاها اصغرخانی از حال خوش این روزهای دریاچه ارومیه را ببینید.

عکس‌ها : خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

استان‌وایر

محکومیت یک بهائی به شش سال حبس در بیرجند

۱ تیر ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
حال خوب دریاچه ارومیه