بخشی از مجموعه عکس‌های دیدنی  از تهران ۱۳۲۵-۱۳۵۵. عکس‌ها از آثار محمود پاکزاد است که در آرشیو سازمان اسناد کتابخانه ملی منتشر شده است. فایل کامل را ا اینجا دانلود کنید

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}