آبشارآب ملخ، یکی از عجیب‌ترین آبشار‌های ایران است که ترکیبات خاص موجود در آب آن، تمام ملخ‌های مهاجم را درجا نابود می‌کند. این روستا و چشمه آن نیز به همین علت آب ملخ نام گرفته‌اند.

عکاس :کامران دانایی، خبرگزاری صدا و سیما

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}