موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ و موارد فوت ناشی از آن در تهران و بسیاری از استان‌ها روبه افزایش است و وضعیت در بسیاری از شهرها قرمز. طرح استفاده از ماسک در فضای عمومی اجباری شده و موکدا بر رعایت فاصله اجتماعی تاکید می‌شود اما در بسیاری از شهرها، شهروندان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. گزیده‌ای از تصاویر خبرگزاری میزان از این بی‌توجهی به مسائل بهداشتی را ببینید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}