کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه هستند و دنیای زیبایی دارند. عکاس در این مجموعه از کودکان جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان خواسته است تا با زبان بدن آرزوی خود را نشان بدهند.. عکس‌های محسن شیروانی که پیشتر در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است را ببینید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}