جمعی از خانواده اعدام شدگان تابستان ۶۷ روز گذشته به رسم هر ساله در خاوران جمع شدند و به مناسب سالروز این کشتار بی‌رحمانه یاد عزیزانشان را با گل‌باران کردن خاوران گرامی داشتند. جمعه ۷ شهریورماه ۱۳۹۹ سی و دو سال از این رویداد تلخ گذشت. تصاویر در توییتر بهاره منشی، شبنم مددزاده و فرج سرکوهی و امجد حسین پناهی منتشر شده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}