حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا مدعی شد: غربی ها با واکسن می‌خواهند جی پی اس در بدن ما کار بگذارند تا به واسطه آن کلیه واکنش ها و حرکات ما را تحت کنترل قرار دهند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}