وزیر آموزش و پرورش: هر دانش‌آموز می‌تواند یک "خمینی" باشد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}