close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

عمر دست خداست کلید زندان دست ما

۲۰ اسفند ۱۳۹۹
توکا نیستانی
عمر دست خداست کلید زندان دست ما

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: هر زندانی که بیماری داشته باشد به بیمارستان منتقل می شود اما عمر دست خداست.

ثبت نظر

استان‌وایر

ایالات متحده دو بازجوی سپاه را تحریم کرد

۲۰ اسفند ۱۳۹۹
خواندن در ۲ دقیقه
ایالات متحده دو بازجوی سپاه را تحریم کرد