عکس

علی مطهری و دست تحریک‌کننده

۱۸ فروردین ۱۴۰۰
مانا نیستانی
گزارش

آیا مواضع علی مطهری درباره حجاب اجباری هنوز شگفت‌انگیز است؟

۱۸ فروردین ۱۴۰۰
ایران وایر
خواندن در ۶ دقیقه
آیا مواضع علی مطهری درباره حجاب اجباری هنوز شگفت‌انگیز است؟