عکس

چهار دهه سانسور ادبیات در ایران

۳۱ فروردین ۱۴۰۰
مانا نیستانی
خبرنگاری جرم نیست

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها: ایران از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۴...

۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ایران وایر
خواندن در ۳ دقیقه
چهار دهه سانسور ادبیات در ایران