دختران ایران با وجود همه کاستی‌ها و فقر امکاناتی که دارند و در کنار سال‌ها تبعیض و نگاه جنسیتی ورزش کشور، هم‌چنان در رشته‌های ورزشی مبارزه می‌کنند. «ایران‌وایر» هر هفته به مهم‌ترین رویدادها و حاشیه‌های ورزش زنان از دریچه دوربین خود نگاهی می‌اندازد.

در هفته‌ای که گذشت، دختران نوجوان و جوان جودوکار ایران به صورت متمرکز در «ورزشگاه تختی» تهران با یک‌دیگر مبارزه کردند تا در نهایت نفرات برتر به اردوی تیم ملی جودو ایران راه پیدا کنند.

در تصاویر، بخش‌هایی از مبارزه این دختران جودوکار را می‌بینید؛ سراسر انگیزه، پر از شور و دور از همه نگاه‌ها.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}