دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ و بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران است. با این حال، بیش از ۲۰ سال است که هامون خشک شده  و تنها در برخی از سال‌ها با بارندگی‌های مقطعی، بخش کوچکی از دریاچه به طور موقت پر آب می‌شود.

هامون در گذشته دچار خشکسالی های کوتاه مدت شده بود، اما خشکسالی اخیر به طور غیرطبیعی تاکنون ادامه داشته است. علاوه بر این، عوامل انسانی نیز این فاجعه را تشدید کرده است. خشکسالی زندگی حدود دو میلیون نفر را در ایران و افغانستان تحت تأثیر قرار داده است. وقتی خشکسالی شغل آنها را از بین برد ، کشاورزان و ماهیگیران به تجارت کالا و قاچاق سوخت روی آوردند. دولت ایران اما برای کنترل مرزها دیوار بتونی به طول ۲۰۰ هزار کیلومتر ساخته است. در نتیجه تجارت کالا و قاچاق سوخت  تقریبا به صفر رسیده است. به دلیل این شرایط، هیچ کس در روستاهای اطراف هامون به جز سالمندان و گاهی فرزندان‌شان برای مراقبت از آنها باقی نمانده‌اند.

تصاویر از عکاسان مختلف میدل ایست ایمیجز

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}