عکس

وزیر کشور: اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است

۱۸ آذر ۱۴۰۰
مانا نیستانی
استان‌وایر

دانشجوی دانشگاه شریف: رئیسی جز توهین و تمسخر، پاسخی برای دانشجویان نداشت

۱۸ آذر ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
دانشجوی دانشگاه شریف: رئیسی جز توهین و تمسخر، پاسخی برای دانشجویان نداشت