close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

هدیه ی نظام برای روز مادر…

۴ بهمن ۱۴۰۰
توکا نیستانی
هدیه ی نظام برای روز مادر…

ثبت نظر

kami mgi
۲۷ آذر ۱۴۰۱

مردم مسیحی در قرن ۱۵ ! میلادی آخوندهای مسیحی ها را اخته سیاسی کردند و بعد از آن به آرامش و آزادی رسیدند. نتیجه آن رشد علم و سازندگی نصیب آنها شد. امید ایرانی ها این است که در قرن 15 اسلامی آنها رنسانس ایرانی را به نتیجه برسند.

استان‌وایر

آغاز محکومیت دو شهروند بهائی در شیراز

۴ بهمن ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
آغاز محکومیت دو شهروند بهائی در شیراز