عکس

به یاد بکتاش آبتین

۲۹ بهمن ۱۴۰۰
مانا نیستانی
استان‌وایر

سعید میرزایی پس از استرداد از ترکیه به زندان ارومیه منتقل شد

۲۹ بهمن ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
به یاد بکتاش آبتین